МЕТАЛИК 97 АД - индустриално производство, общо машиностроене, металообработване - гр. Ямбол

"Металик 97 АД" е машиностроителна фирма с опит в Индустриалното производство и металообработване. Разполага с мощности за газо-кислородно рязане, плазмено рязане, водно абразивно рязане, огъване, лазерно рязане, заваряване, механична обработка и монтаж. EU „АС-Инженеринг” ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0323-C01
Проект № BG16RFOP002-2.001-0323-C01 „Повишаване на производствения капацитет чрез подобряване на производствените процеси в «АС-Инженеринг» ЕООД е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 Тръжна документация за избор на изпълнител по процедура с Публична покана по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ

Тръжна документация за избор на изпълнител по процедура с Публична покана по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА - АСИ
Trumpf TruBend 5230, Gas-oxygen cutting, Trumpf TruLaser 3530, Water-jet cutting machine ResatoCopyright © 2009 Metalic97.eu
Уеб дизайн - АРТЕКС гр. Ямбол.